Opvoeding

Opvoeden een eitje?
Meestal niet. Je krijgt er nu eenmaal geen handleiding bij. Elke ouder heeft wel eens zorgen, twijfels of problemen. Soms klein en snel op te lossen, maar soms een stuk ingewikkelder. Bij elke leeftijdsfase van je kind horen weer andere vragen en beslissingen. Hulp vragen is heel normaal als je het even niet meer weet. De hupverlener van Tugra Zorg & Welzijn bieden je graag een steuntje in de rug.

Tugra Zorg & Welzijn helpt bij…

Herken je jouw kind in onderstaande gedragingen? Geven deze problemen, maak je je zorgen of heb je een vraag? Neem dan contact op met Tugra Zorg & Welzijn

• Regels (moeite met grenzen aangeven, afspraken maken)
• Belonen en straffen (hoe geef je een time-out, wel of geen stem verheffen, huisarrest, compliment geven, verwennen
• Consequent zijn (kind luistert niet, discussie aangaan, structuur aanbrengen, doorzeuren, nee zeggen, dingen uitproberen)
• Sfeer in huis (is het niet gezellig, niet positief, veel ruzie, irritaties over en weer, vervelend, sfeer verpest, gespannen sfeer)
• Dagelijkse bezigheden (problemen met eten, slapen, aankleden, wassen, huishoudelijke taken, vrije tijd invullen)
• Normen en waarden
• Stimuleren van de ontwikkeling (hulp nodig bij zelfvertrouwen, angsten overwinnen, vrienden maken, zelfstandigheid bevorderen)
• Oneens over de opvoeding (is er een verschil in aanpak, ruzies onderling, moeilijke communicatie)
• Problemen bij een ouder (onvoldoende draagkracht, depressie, stress, werkdruk, geldzorgen, machteloos voelen)
• Ingrijpende gebeurtenissen (sprake van overlijden, scheiding, ziekte, verhuizen, geboorte)
• Pubertijd (krijg je een grote mond, problemen over zakgeld, uitgaan, alchohol, roken, drugs, chagrijnig, uitslapen, mobiele telefoon)