Omgangshuis

Wat is het
Wanneer een van de ouders door een scheidingssituatie zijn of haar kind of kinderen niet meer kan
zien, biedt ons omgangshuis een goede oplossing. Via ons omgangshuis kan een ouder het “verloren”
contact weer opbouwen. Dit gebeurd dan in een speciaal ingerichte kamer onder begeleiding van
een medewerker van Tugra Zorg & Welzijn. De kamer is een kindvriendelijke omgeving waarin
spelletjes gedaan kan worden of gezellig worden gepraat. Dit zorgt ervoor dat het kind zich prettig
voelt tijdens de omgang.

omgangshuis01

Aanpak
Bij Tugra Zorg & Welzijn hanteren we geen maximale begeleidingsbezoeken. Naast de begeleide omgang zullen er ook bemiddelingsgesprekken worden gevoerd. Eerst zal er een individueel gesprek plaatsvinden, daarna vindt er ook een gezamenlijk gesprek plaats, in akkoord met beide ouders. In dit gezamenlijke gesprek worden o.a. afspraken gemaakt betreft de omgang. Aan de hand van de gesprekken wordt er een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak staat onder andere de locatie, frequentie, de duur van de omgangscontracten, de werkpunten van ouders en eventuele extra afspraken van de ouders met het “omgangshuis”. Het kind en de ouder bij wie het kind woonachtig is worden eerst uitgenodigd voor een kennismaking en een rondleiding in het omgangshuis. Daarna zal de uitwonende ouder kennismaken met de omgangsbegeleider en zal de eerste omgang plaats vinden. Bij ons op locatie zijn er diverse voorzieningen, u kunt hierbij denken aan:
• Kindvriendelijke omgeving
• Grote speeltuin
• Restaurant
• Nabijheid van bijv. winkelcentrum.
• Goed te bereiken via openbaar vervoer
• Gratis parkeerplaatsen

Verwijzing
Voor een verwijzing naar het omgangshuis zijn er 3 manieren:
• U kunt ervoor kiezen om u en uw kind rechtstreeks, zonder verwijzer, aan te melden. U dient het traject dan zelf te betalen. Aanmelden doet u dan rechtstreeks.
• Via de huisarts, het CJG of sociale wijkteam d.m.v. een verwijzing op naam van het kind. Dit levert meestal geen kosten op voor de ouders.
• Met een beschikking van de rechtbank. Dit levert meestal geen kosten op voor de ouders.

Huisregels
Het belangrijkste uitgangspunt voor de omgangsregeling is dat we een centrale plek bieden waar een prettig klimaat heerst. Wij willen dat iedereen die gebruikt maakt van het “omgangshuis” zich veilig bij ons voelt. Daar dragen wij met z’n alle zorg voor. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we huisregels opgesteld. Door het ondertekenen van deze huisregels geeft u aan dat u de huisregels ontvangen hebt, ze met u besproken zijn en dat u de huisregels zult naleven.

Veiligheid
Omdat de veiligheid van het kind centraal staat is er tijdens de omgang in het omgangshuis ten alle tijden een begeleider van Tugra Zorg & Welzijn aanwezig in de kamer. Het is ten strengste verboden voor de bezoekende ouder de kamer te verlaten met het kind. Ook tijdens het naar de toilet gaan of bij het verzorgen van het kind is er altijd toezicht. Huisregels omtrent de omgang zullen bij de eerste intake besproken worden met ouder(s).

omgangshuis02

Aanmelding
De aanmelding bij het omgangshuis van Tuğra Zorg & Welzijn gaat als volgt:
Ouders kunnen zich zelf aanmelden bij het omgangshuis. Voordat er gebruik gemaakt kan worden van het omgangshuis komt er eerst een gesprek met beide ouders afzonderlijk. Hierbij komt ook ten sprake hoe de omgang in zijn werking gaat.

Er wordt tevens algemene informatie opgevraagd omtrent de ouders. Het is van belang dat er een kopie van de legitimaties worden ingeleverd bij Tugra. Als beide ouders akkoord gaan met het gebruik maken van het omgangshuis zal er een contract worden ondertekend door beide ouders, hierin staan o.a. de huisregels. Het ondertekenen houd in dat er akkoord wordt gegaan met de huisregels van Tugra.

Download hier onze omgangshuis folder.