Leren

Gaat het niet vanzelf?
Zodra kinderen naar school gaan wordt er op leergebied veel van ze gevraagd. Ze krijgen regelmatig toetsen, huiswerk, dictees en spreekbeurten. Dat gaat lang niet bij alle kinderen vanzelf. Het ene kind moet veel moeite doen, terwijl de ander juist meer uitdaging nodig heeft. Leerproblemen kunnen veel frustraties opleveren. Het kan ervoor zorgen dat je kind erg gespannen is, of zelfs niet meer naar school wil. Tugra Zorg & Welzijn kan hierbij helpen.

Tugra Zorg & Welzijn helpt bij…

Herken je jouw kind in onderstaande gedragingen? Geven deze problemen, maak je je zorgen of heb je een vraag? Neem dan contact op met Tugra Zorg & Welzijn.
• Faalangst (gespannen, onderpresteren, onzeker, wil geen fouten maken, bang om te falen, blokkeert bij toetsen)
• Concentratie (korte spanningsboog, snel afgeleid, vergeetachtig, chaotisch, moeite met onthouden, dromerig, afwezig, in eigen wereld, ADD, ADHD, drukke klas)
• Sociale problemen (pesten, gepest worden, geen goede band met leerkracht, niet met plezier naar school, moeite met samenwerken, moeite met de overgang naar de middelbare school)
• Resultaten (intelligentie / IQ, slecht rapport, leerachterstand, blijven zitten, overvraagd worden, moeite met lezen, spelling, taal, schrijven, rekenen en andere vakken, veel herhaling en uitleg nodig, speciaal onderwijs)
• Werkhouding (weinig motivatie of doorzettingsvermogen, niet zelfstandig, geen verantwoordelijkheid nemen, slordig werken, laks, moeite met huiswerk maken, spijbelen, dingen uitstellen)
• Hoogbegaafdheid (erg slim, goed leren, verveelt zich, vindt geen aansluiting, hoog niveau)
• Taakgerichtheid (opstartproblemen, geen overzicht, moeite met plannen en organiseren, maakt werk niet af, moet leren leren)
• Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, NLD)
• Overige leerproblemen