Ontwikkeling

Gaat dit volgens plan?
Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Lopen, praten, fietsen of puberen: ze beginnen ermee als ze er aan toe zijn. Soms brengt dit ouders aan het twijfelen. Verloopt de ontwikkeling wel normaal of moet ik me zorgen maken? Is dit een fase of een ontwikkelingsprobleem?
De hulpverleners van Tugra Zorg & Welzijn helpen u om antwoord te krijgen op dit soort vragen.

Tugra Zorg & Welzijn helpt bij…

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Ervaar je problemen of heb je een vraag? Neem dan contact op met Tugra Zorg & Welzijn.

De belangrijkste ontwikkelingen die je kind doormaakt:
• Cognitieve ontwikkeling
Heeft te maken met de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen, waarnemen en verwerken, het denken, bewustzijn, aandacht, concentratie, taalbegrip, taalproductie, verwerken van kennis, korte termijn geheugen en lange termijn geheugen.
• Emotionele ontwikkeling
Heeft te maken met de ontwikkeling van een eigen identiteit, leren om zich te houden aan regels, eigen gevoelens en gevoelens van anderen zien, begrijpen en ermee omgaan, zelfkennis, zelfbeeld, zelfvertrouwen en kunnen inleven in anderen.
• Sociale ontwikkeling
Heeft te maken met de omgang met anderen, sociale vaardigheden, contact maken, relaties aangaan, rekening houden met anderen, op je beurt wachten, delen en samenspelen.
• Motorische ontwikkeling
Heeft te maken met de grove motoriek: zitten, staan, lopen, rennen, gooien, vangen. wanneer een kind de grove motoriek nog niet voldoende beheerst kan het problemen hebben zoals: onhandig zijn, vallen, moeite met evenwicht, houterige en ongecontroleerde bewegingen en vaak tegen dingen aanlopen. En heeft te maken met fijne motoriek: schrijven, veters strikken, knopen dichtmaken, en knippen en plakken.
• Morele ontwikkeling
Heeft te maken met besef van normen en waarden, grenzen leren en accepteren, zelfstandig zijn en ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel.
• Gender ontwikkeling
Heeft te maken met het verschil tussen een jongen en een meisje. Jongens worden als meer instrumenteel gezien: actief, competitief, onafhankelijk, agressief en assertief. Meisjes worden als meer expressief gezien: emotioneel, galant, empathisch, coöperatief en bezorgd om anderen.
• Overige ontwikkeling
Heeft te maken met zindelijkheid, slapen en eten.