Reglementen

Klachtenprocedure Tugra

Klachtenregeling erisietsmisgegaan.nl

Geschillenreglement erisietsmisgegaan.nl

Reglement Klachtencommissie Jeugdwet erisietsmisgegaan.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersonen jeugd

 

Aantal klachten in 2020 = géén klachten, voor meer informatie zie
Jaarverslag klachtenfunctionaris Tugra Zorg & Welzijn 2020

AVG Privacyreglement 2021

Algemene voorwaarden