Reglementen

Klachtenregeling KPZ Jeugdwet

Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement van Tugra Zorg & Welzijn
(Aantal klachten in 2020 = Géén klachten)

Richtlijn privacyreglement v2 Tugra Zorg & Welzijn

Algemene voorwaarden Tugra Zorg & Welzijn