Reglementen

Klachtenregeling KPZ Jeugdwet

Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement van Tugra Zorg & Welzijn

Aantal klachten in 2020 = géén klachten, voor meer informatie zie
Jaarverslag klachtenfunctionaris Tugra Zorg & Welzijn 2020

Richtlijn privacyreglement v2 Tugra Zorg & Welzijn

Algemene voorwaarden Tugra Zorg & Welzijn