Opvoedondersteuning

Tugra Zorg & Welzijn helpt bij de opvoeding en de ontwikkeling van niet-westerse jeugdige(n) en het gezin. Wij stemmen af op de hulpvraag van de zorgvrager i.o.m. de verwijzer, zo nodig. Onze hulpverleners zijn erop gericht om sterke kanten van ouders en kinderen in te zetten. De hulp van Tugra Zorg & Welzijn is professioneel, persoonlijk, doelgericht en snel. Tugra Zorg & Welzijn zet interculturele communicatie in de praktijk en theorie richting jeugdige(n), de ouder(s) en/of het gezin. Ook stemt Tugra de hulpverleningsdoelen af op de waarden en normen van de culturele aspecten van de jeugdige(n), de ouder(s) en/of het gezin. Daarnaast is Tugra zeer laagdrempelig. Tugra zet niet-westerse hulpverleners in die de taal van de zorgvrager beheersen.

Methodieken die gebruikt worden in de zorg en hulpverlening voor jeugdige(n) en het gezin werken immers niet altijd even effectief wanneer ze ingezet worden bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Ze zijn veelal ontwikkeld met Nederlandse jeugdige(n) en hun gezinnen in het achterhoofd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de hulpverleningsdoelen die vaak gericht zijn op zaken als zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar in veel niet-westerse gezinnen gaat het juist niet om onafhankelijkheid bij jeugdige(n), maar om saamhorigheid de jeugdige(n) en het gezin. Soortgelijke problemen kom je tegen op het niveau van de gebruikte werkwijzen en de (gesprek)technieken die je inzet in het contact met niet-westerse jeugd en hun ouders. Daardoor voelt het gezin, moeder en/of vader, zich dan weer niet begrepen en ontstaan er bij de hulpverlener gevoelens van onzekerheid, onmacht en soms zelfs handelingsverlegenheid.