Pgb voor wijkverpleging

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Er zijn verschillende pgb’s. Het pgb voor wijkverpleging valt onder de zorgverzekeringswet. Daarom wordt het ook Zvw-budget genoemd. Uw zorgverzekeraar betaalt dit budget.

Met een Zvw-budget kunt u deze zorg inkopen:
• Wijkverpleging voor jeugd of voor volwassenen.
• Intensieve kindzorg die door de zorgverzekering wordt vergoed.

Voorwaarden
Een Zvw-budget is mogelijk voor mensen die:
• De juiste indicatie hebben.
• Een budgetplan kunnen maken.
• Het pgb kunnen beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dat wil zeggen: contracten afsluiten met zorgverleners, de zorg inplannen, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.

Nog een voorwaarde is dat u of uw kind een specifieke zorgvraag heeft. Daardoor is de zorg van een thuiszorginstelling via uw zorgverzekeraar niet geschikt. Specifieke zorgvragen zijn:
• De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
• De zorg is nodig op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld thuis en op school of op het werk, of op andere locaties.
• De zorg is moeilijk vooraf in te plannen. Bijvoorbeeld als de hulp alleen op afroep nodig is.
• De zorg moet 24 uur per dag beschikbaar of oproepbaar zijn.
• Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Aanvraag
U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld. Uw zorgverzekeraar kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De bedoeling is dat u een bewuste keuze maakt. De zorgverzekeraar besluit vervolgens of een pgb bij u past.
Uw zorgverzekeraar moet u tijdig laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd. Duurt dit naar uw mening te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zo nodig kunt u verzoeken om tijdelijk zorg in natura te regelen.

Tarieven
Het Zvw-pgb kent geen vaste tarieven. Zorgverzekeraars bepalen deze tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van de zorgverzekeraar. U kunt de tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Betalingen
Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort. Uw zorgverzekeraar geeft hier meer informatie over.
Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet voeren. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig; u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage
Voor wijkverpleging of IKZ betaalt u geen eigen bijdrage of ouderbijdrage.

Verrekening met openstaande betalingen
De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande vorderingen. Een openstaande vordering is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld de verzekeringspremie of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. In de praktijk komt die verrekening erop neer dat u misschien minder pgb-geld krijgt als u de rekeningen van uw zorgverzekeraar nog niet (helemaal) heeft betaald.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )