Indicatie voor Wlz-zorg

U kunt Wlz-zorg aanvragen als u of uw kind blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft. Hulp uit uw omgeving, ondersteuning van de gemeente en/of wijkverpleging is niet (meer) genoeg om zelfstandig te blijven wonen.
In 2015 kunt u ook Wlz-zorg aanvragen als u behandeling nodig heeft voor verbetering van uw aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit geldt alleen bij een lichamelijke beperking, dementie en/of een ernstige verstandelijke beperking.

Webcheck
U kunt eerst de ‘Webcheck Wlz’ doen. Aan de hand van enkele vragen wordt bekeken of u een aanvraag voor Wlz-zorg kunt doen. U vindt de check op de homepage van de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Aanvraagprocedure
Als u een aanvraag voor Wlz-zorg indient, bekijkt het CIZ of u of uw kind voldoet aan de criteria voor Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u of uw kind blijvend permanent toezicht of zorg in de nabijheid nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

Naar instelling verhuizen of thuis blijven wonen
Heeft u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg? Dan moet u beslissen waar u de zorg wilt krijgen. Kiest u voor wonen in een zorginstelling, of voor zorg thuis? Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren geleverd worden. Zie voor meer informatie daarover Thuis wonen met Wlz-zorg.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )