Indicatie voor wijkverpleging

Voor wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging) kunt u zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Zij stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
In wijkverpleging staat welke vormen van zorg vallen onder wijkverpleging.

Zorgaanbieder kiezen
Wilt u hulp bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij:
• de huisarts;
• het gemeenteloket of het sociale wijkteam van de gemeente;
• de transferverpleegkundige (in het ziekenhuis of een zorginstelling).

Intensieve verzorging en verpleging thuis
Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kan hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden.

Vervolgstap
Heeft u een indicatie voor wijkverpleging van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de wijkverpleging inkopen. Zie voor meer informatie: Pgb voor wijkverpleging.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid)