Aanmelding voor Wmo-onderstenuning

Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning.

Gesprek met de gemeente
De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben.
Het gesprek gaat over verschillende levensgebieden, zoals huishouden, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten, en eventueel uw gezin.

Cli├źntondersteuning
U heeft recht op onafhankelijke cli├źntondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cli├źntondersteuner beschikbaar is.

Mantelzorgondersteuning
Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, zoals logeeropvang. Het maakt niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Verschillen per gemeente
Iedere gemeente organiseert het onderzoek naar de persoonlijke situatie op haar eigen manier. U kunt bij uw gemeente navragen hoe het onderzoek verloopt.

Voorstel
De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld ontmoetingsochtenden, een maaltijdservice of een vervoerspas. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Wet langdurige zorg.

Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: individuele begeleiding bij de administratie of om structuur aan te brengen in de dag, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of dagbesteding.
Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving.

Vervolgstap
Als een maatwerkvoorziening nodig is, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee u de ondersteuning zelf inkoopt, of voor zorg in natura.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )