Tugra Zorg & Welzijn blaast veertien kaarsjes uit…
“Onze wens? Verandering binnen de jeugdzorg

Wie een jaar geleden mijn column over het dertienjarig jubileum van Tugra Zorg & Welzijn las, kreeg een voorproefje over wat ons te wachten zou staan in ons veertiende bestaansjaar: een big change! Tenminste, daar hoopten we op, want het getal 14 staat voor verandering, overgang en beweging. Precies waar wij – en veel andere jeugdzorgorganisaties – aan toe zijn. Tot nu toe blijft de grote verandering uit. Het is nog steeds rumoerig in jeugdzorgland. We doen hard ons best, maar krijgen nog veel tegenwerking, onder meer in de vorm van allerlei regels en weinig erkenning. Op 1 september blazen we veertien kaarsjes uit. Onze wens blijft hetzelfde: verandering binnen de jeugdzorg!

Dank
Maar eerst iets anders: een dankwoord aan alle mensen die Tugra Zorg & Welzijn omringen, (onder)steunen en zoveel kracht geven. Allereerst dank ik alle ouders voor het vertrouwen in ons. We helpen jullie en alle dierbare mensen om jullie heen, maar we krijgen ook zoveel moois van jullie terug. Ook veel dank aan onze medewerkers. Jullie tonen zoveel inzet en geven écht om alle kinderen en ouders die bij ons aankloppen voor hulp: jullie zijn goud waard. Als laatste dank ik alle verwijzers die ons blijven zien en motiveren om door te gaan. Wij waarderen jullie enorm.

Liefde en verbinding
Bij Tugra Zorg & Welzijn draait het om liefde en verbinding. Voor ons bestaat er niets mooiers dan mensen te helpen. We begeleiden kinderen, gezinnen en individuen op een respectvolle, warme, toegewijde en professionele manier naar een betere toekomst. We halen de angel uit pijnlijke gezinssituaties, helpen vechtscheidende ouders bij het begraven van de strijdbijl en zorgen voor meer rust en harmonie voor kinderen die lange tijd opgroeiden in angst, onzekerheid en onveiligheid.

Cultuuromslag
Wij staan dus voor liefde, niet voor strijd. Toch moeten wij dagelijks een strijd voeren in het belang van veel kinderen, maar helaas ook vaak tegen het systeem waarbinnen we werken. We zoeken naar medewerking, maar krijgen vaak tegenwerking in de vorm van allerlei regeltjes en onbegrip. Dit maakt ons werk soms eenzaam. Er is verandering nodig binnen de jeugdzorg. Een grote cultuuromslag waarbij we weer gezien, gewaardeerd en gesteund worden. Ons werk is al zwaar genoeg. Bemoeilijk het niet verder, maar zorg voor verlichting. Ik blijf vertrouwen op verbetering. Verandering komt altijd traag. Hoop is ook veel waard.

Liefdevolle strijders
Bij Tugra Zorg & Welzijn geven wij niet zomaar op. Wij zijn liefdevolle strijders. Wij zoeken niet naar tegenstellingen, maar naar overeenkomsten. We willen geen afstand creëren, maar juist verbinden. We denken niet in onmogelijkheden, maar in kansen. We kijken niet naar iemands onvolmaaktheden, maar naar ieders talenten. Wij strijden voor rechtvaardigheid en zoeken naar aansluiting. Niet alleen in het contact met onze cliënten, maar ook in onze samenwerkingen.

Uitdagingen
Wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt. Dat zagen we ook het afgelopen jaar waarin ons weer grote uitdagingen te wachten stonden. De coronatijd bracht vaak afstand. De kloof die hierdoor ontstond, probeerden wij te dichten door ouders en kinderen weer samen te brengen. Ook de zoektocht naar geschikte medewerkers, hulpverleners met een Tugra-hart, was niet altijd makkelijk. Maar ook hierin zijn we uiteindelijk weer mooie nieuwe verbindingen aangegaan. Ook bestond er soms een spanningsveld in de samenwerking met andere organisaties, waarbij het ontbrak aan een gezamenlijk doel. Het was niet altijd vanzelfsprekend om cliënten samen de beste zorg te bieden.

Trots
En toch, ondanks alle uitdagingen en moeilijkheden, kijk ik met een trots gevoel terug op het afgelopen jaar. Ik ben trots op alles wat wél goed ging: de vele kinderen en gezinnen die we weer hebben geholpen. Ook ben ik trots op alle nieuwe wijsheid en kracht die ik door de maanden heen heb verzameld. What doesn’t kill you, makes you stronger. Die kracht blijf ik hard nodig hebben in het zoeken naar nieuwe verbindingen en het helpen van zoveel mensen.

Verandering leeft in jezelf
Terwijl ik dit alles op papier zet en het afgelopen jaar overdenk, kom ik erachter dat ons veertiende jaar dus tóch verandering heeft gebracht. Iedere positieve en iedere negatieve ervaring leert je namelijk veel nieuws en brengt je weer een stap dichter bij je doelen en bij de mensen die dezelfde verandering ambiëren. Verandering is niet altijd zichtbaar, verandering zit ’m in de kleinste dingen. Het leeft in jezelf en je geeft het door aan anderen. Verandering blijft altijd nodig om verder te komen, om het goede te kunnen doen voor wie het hard nodig heeft.

Betere toekomst
Daarom nodig ik iedereen uit om met ons mee te bewegen. Sta niet stil. Werk elkaar niet tegen, maar kijk om je heen en omarm elkaar in de ambitie om verder te komen. Oordeel niet over de ander, maar luister naar elkaar en zie het goede in elkaar. Verlies nooit de hoop op een betere toekomst. Ik hoop volgend jaar – tijdens ons vijftiende jubileumjaar – te kunnen spreken over nog meer wijze lessen die we binnen Tugra Zorg & Welzijn hebben opgedaan, maar vooral over een grote, positieve en noodzakelijke verandering in het jeugdzorglandschap.

Hoop, beweeg en verander jij mee?

Liefs,
Fadime Kumas