We kregen een bericht van een vader. Hij heeft omgang met zijn dochtertje Anna (8 jaar), maar merkt dat het erg lastig is om stappen te zetten met de moeder van zijn dochtertje. We weten dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Maar we willen toch laten zien waar een ouder zoal tegen aan loopt.

Deze ouders hebben bij ons begeleiding gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het belang van Anna. Toen de casus bij ons binnen kwam was het duidelijk dat Anna in een loyaliteitsconflict zit en echt tussen haar ouders in staat.

Wat inmiddels al is ingezet:
– een groepsapp (allereerst met begeleiding erbij), waarin ouders een overdracht kunnen schrijven of bijzonderheden naar elkaar kunnen sturen omtrent Anna.
– speltherapie voor Anna om haar te helpen uiting te geven aan haar gedachtes en gevoelens (dit heeft de verwijzer al ingezet voordat de casus bij ons kwam).

In gesprekken met moeder kwam naar boven dat zij vindt dat Anna zelf kan aangeven wanneer ze een uitbreiding van de omgang wil. Vader geeft aan dat hij dit erg lastig vindt. Naar zijn mening is het niet goed om deze verantwoordelijkheid meer te leggen bij een kind van 8 jaar oud. Hij vindt dat ze als ouders hierover moeten beslissen en ervoor moeten zorgen dat er structuur en regelmaat is voor Anna. Hij wil Anna niet het gevoel geven dat ze moet kiezen tussen haar ouders. Moeder geeft aan dat Anna vaak geen zin heeft om naar vader te gaan.

Moeder geeft in gesprek aan dat vader niet communiceert over regels voor Anna wat ze wel en niet mag. Vader geeft aan dat er op dit moment inderdaad geen duidelijke afspraken zijn. En dat hij hierin […]