U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

Echtscheidingscongres 2020

Afgelopen woensdag 23 september was het Echtscheidingscongres dat plaatsvond in Burgers’ Zoo.

Wat een inspirerende dag en wat waardevol om (weer) met zoveel betrokkenen bezig te zijn met het thema echtscheiding.

Hulpverleners die betrokken zijn bij (vecht) scheidingen weten dat het ingewikkeld is om een goede manier van hulpverlenen te vinden die werkt bij de ex-partners en ook zeker bij de kinderen. Het systeem is uit elkaar gevallen wat vaak ruzie, verdriet, verlies en onzekerheid met zich meebrengt. Juist omdat het zo moeilijk is om hier een weg in te vinden is het belangrijk dat de hulpverlening hier goed op aansluit. En is het belangrijk dat alle betrokken partijen (rechters, advocaten, hulpverleners en het sociale netwerk) zoveel als mogelijk met elkaar samenwerken om een gezamenlijk plan te volgen.Wat is het goed om te horen dat er vanuit ‘Scheiden zonder schade’ wordt onderzocht wat nu daadwerkelijk werkt. Scheiden zonder schade is bijna onmogelijk, maar het is een mooi streven.

Twee belangrijke speerpunten zijn het voorkomen van een juridische strijd en het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermoeden van de ex-partners en het sociale netwerk.

Wat ook een belangrijk punt was waar naar gestreefd wordt is dat er wordt gekeken naar een steunfiguur voor het kind. Een persoon (opa, oma, vriend etc.) met wie hij/zij kan praten over hoe het gaat en dat er gesproken wordt over wat er allemaal gaande is. Het is zo belangrijk dat de kinderen worden gezien en gehoord. Vaak worden de kinderen onder andere de dupe van de scheiding tussen ouders. En verandert enorm veel in hun leven en ‘dienen zij zich aan te passen’. En daar heeft een kind hulp bij nodig.

Laten we als hulpverleners een team zijn rondom het gezin […]

Door |oktober 12th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheidingscongres 2020

SCHIP aanpak door Tugra Zorg & Welzijn

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP staat voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak is een post relationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die rechtdoet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of […]

Door |juli 2nd, 2019|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor SCHIP aanpak door Tugra Zorg & Welzijn
  • IMG_6118_2
  • IMG_5948_2
  • IMG_5898_2
  • IMG_5803_2

Congres “Begeleide Omgang in Gelderland”

29 september 2015 – In het kader van de Dag van de Scheiding heeft op 11 september 2015 een minicongres plaatsgevonden. Thema van de middag was: Begeleide omgang in Gelderland en werd georganiseerd door Humanitas en Arnhems Meisje Opleidingen in samenwerking met de Rechtbank Gelderland.

Doel van de middag was om meer informatie te geven over de (on)mogelijkheden van begeleide omgang. Ook was er aandacht voor het effect dat een echtscheiding kan hebben op (de rest van) het leven van een kind. Doelgroep aanwezig waren o.a. ; rechterlijke macht (academisch), advocaten, maatschappelijk werkers en beleidsmedewerkers.

Tijdens deze middag hebben diverse organisaties die zich met begeleide omgang bezig houden gepresenteerd. Zo ook Tugra Zorg & Welzijn. Mw. Kumas heeft in een workshop verteld hoe begeleide omgang door Tugra eruit ziet en welke culturele aandachtspunten er (mogelijk) spelen bij de begeleiding van een gezin met een niet-westerse afkomst.

Als afsluiting van de middag werd er een Sociale kaart van Gelderland gepresenteerd (digitaal) waarop per gemeente te zien is welke organisatie iets kan bieden op het gebied van begeleide omgang. Al met al een zeer leerzame middag.

Door |september 29th, 2015|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Congres “Begeleide Omgang in Gelderland”