29 september 2015 – In het kader van de Dag van de Scheiding heeft op 11 september 2015 een minicongres plaatsgevonden. Thema van de middag was: Begeleide omgang in Gelderland en werd georganiseerd door Humanitas en Arnhems Meisje Opleidingen in samenwerking met de Rechtbank Gelderland.

Doel van de middag was om meer informatie te geven over de (on)mogelijkheden van begeleide omgang. Ook was er aandacht voor het effect dat een echtscheiding kan hebben op (de rest van) het leven van een kind. Doelgroep aanwezig waren o.a. ; rechterlijke macht (academisch), advocaten, maatschappelijk werkers en beleidsmedewerkers.

Tijdens deze middag hebben diverse organisaties die zich met begeleide omgang bezig houden gepresenteerd. Zo ook Tugra Zorg & Welzijn. Mw. Kumas heeft in een workshop verteld hoe begeleide omgang door Tugra eruit ziet en welke culturele aandachtspunten er (mogelijk) spelen bij de begeleiding van een gezin met een niet-westerse afkomst.

Als afsluiting van de middag werd er een Sociale kaart van Gelderland gepresenteerd (digitaal) waarop per gemeente te zien is welke organisatie iets kan bieden op het gebied van begeleide omgang. Al met al een zeer leerzame middag.

IMG_6118_2

IMG_5948_2

IMG_5898_2

IMG_5803_2

IMG_5767_2