Het eerste Omgangshuis in Arnhem bestaat sinds 5 november J.L. 3 jaar. Ons Omgangshuis hebben wij in 2015 gestart in het belang van het kind: “Wanneer één van de ouders door een scheidingssituatie zijn/haar kind niet meer kan zien, biedt het Omgangshuis een goede oplossing. Met behulp van het Omgangshuis van Tugra kan een ouder het contact met het kind (weer) opbouwen.”.

In de loop van drie jaar hebben wij het één en ander bereikt met het Omgangshuis van Tugra. Zo hebben wij twee kaartspellen ontwikkeld, een Omgangshuis in Apeldoorn geopend en een boek geschreven genaamd “Het Omgangshuis van Tugra”.

In het belang van het kind

Als Tugra zijn wij er in het belang van het kind. Iedereen heeft een behartiger nodig: vader, moeder en kind. Zo zijn wij de belangenbehartiger van het kind.

Kaartspel “Wie ben jij” en “Wat ik je wil vertellen”
Het kaartspel “wie ben jij” is in 2017 als allereerst ontwikkeld door team Tugra. Dit kaartspel is een hulpmiddel om elkaar op een speelse manier beter te leren kennen.

Daarnaast hebben wij in 2018 het kaartspel “wat ik je wil vertellen” gemaakt. Met behulp van dit kaartspel kan de communicatie tussen gescheiden ouders gestimuleerd en bevorderd worden. Moeilijke onderwerpen worden aangekaart zodat er ondanks de drempel toch over gepraat wordt. Samen op één lijn komen, compromissen sluiten, luisteren en gehoord worden, gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken, bepaalde zorgen delen, de eigen actie-reactie inzien.

Het Omgangshuis van Tugra in Apeldoorn
Sinds april 2018 hebben wij ook in Apeldoorn het Omgangshuis van Tugra gevestigd, zodat ook gezinnen in Apeldoorn en omstreken een goed bereikbaar Omgangshuis hebben, in het belang van het kind.

Boek
Wij hebben een boek geschreven genaamd “Het Omgangshuis van Tugra” met de titel “Op weg naar mijn papa…”. Het boek geeft een beeld van hoe een omgang in het Omgangshuis bij Tugra eruitziet. Om handvatten te bieden aan ouders en hulpverleners heeft team Tugra dit boek geschreven. Dit boek is geschreven met inachtneming van de belevingswereld van het kind. We vertellen met pakkende illustraties en tekst zodat de kinderen het (beter) kunnen begrijpen. Het boek is opgesteld in het belang van het kind, zodat kinderen op een bewuste manier voorbereid worden op de omgangsbegeleiding.

Op 16 november wordt het boek gelanceerd, en in week 47 van 2018 is het boek verkrijgbaar. U kunt het boek bestellen via info@omgangshuis.nl.

lustrum_01