07 November 2014 – Mijn moeder is pas 58 jaar als ze door een CVA (Cerebro Vasculair Accident, ook wel beroerte genoemd) wordt getroffen. Bij een CVA gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen waardoor een gedeelte van de hersenen afsterft. Mijn moeder raakt aan haar rechterkant volledig verlamd en is niet meer in staat voor zichzelf te zorgen. Ze wordt opgenomen in een verpleeghuis. Het personeel in het verpleeghuis is vriendelijk en behulpzaam maar toch is mijn moeder daar erg ongelukkig en eenzaam. Er is niemand met wie ze in haar moedertaal kan praten en ook Turkse televisiezenders zijn er niet te ontvangen.
Na 4 jaar vragen wij Tugra Zorg & Welzijn of zij misschien iets voor onze moeder kunnen betekenen. Vanaf dat moment treedt Tugra Zorg & Welzijn op als bemiddelaar naar de gemeente, woningstichtingen, zorgverzekeraar, zorgorganisaties en het zorgkantoor.

De eerste stap is het organiseren van een aangepaste woonomgeving, mijn moeder is nu immers rolstoel gebonden. Er worden meerdere trajecten uitgezet. De eerste twee gaan na een eerste toezegging van andere zorginstellingen op het laatste moment toch niet door. Maar bij de derde poging die Tugra Zorg & Welzijn inzet is het raak, in juli 2013 verhuizen mijn ouders naar een aangepaste woning, een Rowo-woning. Deze woning is gelijkvloers en heeft brede deuren en (door)gangen zodat mijn moeder makkelijk in alle vertrekken van het huis kan komen met hulp van de zorgverleners.rolstoel

Ik ben heel erg tevreden met de manier waarop Tugra Zorg & Welzijn zich voor onze moeder heeft ingezet. Alle aanvragen voor woningen en woonvoorzieningen (WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben zij voor ons gedaan. Zo is er een ergotherapeut ingeschakeld die heeft meegekeken naar de aanpassingen die verder nog nodig waren in het huis. Zoals een op maat gemaakte douche-/toiletstoel, hoog-laag bed en een deurvergrendelaar met camera die allen door Tugra Zorg & Welzijn zijn aangevraagd. Mijn moeder kan zelf haar rolstoel niet voortbewegen en dus ook niet naar de deur gaan als er iemand voor de deur staat. De vergrendelaar zorgt ervoor dat zij vanuit haar rolstoel op afstand de deur kan openen. Ook de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (PGB) heeft Tugra Zorg & Welzijn geregeld. Dit budget was nodig omdat mijn moeder geen zorg meer afnam van een verpleeghuis maar de zorg thuis wilde regelen via een organisatie die geen Zorg in natura (ZIN) kon leveren. Verder was het ook helemaal niet de bedoeling dat Tugra Zorg & Welzijn zelf de zorg zou gaan leveren. Maar op het moment dat een andere zorgorganisatie de uren die mijn moeder nodig heeft niet kan bieden, springen zij ook in dat gat. Tugra Zorg & Welzijn heeft extra personeel aangenomen en vier keer per dag komt er nu een verzorgende langs. De zorg voor het huishouden wordt door een andere organisatie gedaan.

De communicatie met Tugra Zorg & Welzijn hebben wij als familie als zeer prettig ervaren. Het uitzetten van acties gebeurde altijd in afstemming en overleg met de familie. Als we iets niet begrepen legden ze het duidelijk uit. Zowel wij als familie als Tugra Zorg & Welzijn heeft met één vaste contactpersoon gewerkt, dit werkte zeer plezierig. Tugra Zorg & Welzijn is altijd haar afspraken en beloftes nagekomen en is super snel in het uitzetten van acties!

Het mooiste van dit gebeuren is toch wel dat mijn vader en moeder nu weer samen in hun eigen huis kunnen wonen, samen televisie kunnen kijken, samen kunnen discussiëren. Mijn moeder geniet meer van het leven in haar vertrouwde omgeving, in het bijzijn van haar echtgenoot. Dankzij Tugra Zorg & Welzijn is het welzijn van mijn moeder met 200% verbetert. Ook wij als kinderen hebben ons ouderlijk huis weer terug, heel veel dank hiervoor. Wij hopen nog jarenlang deze goede samenwerking met Tugra Zorg & Welzijn voort te mogen zetten.

Mocht u overwegen om zorg af te nemen bij Tugra Zorg & Welzijn dan zijn wij zeer bereidt om met u over onze ervaringen te spreken. Onze contactgegevens zijn bij Tugra Zorg & Welzijn op te vragen.