11 april 2014 – Op vrijdag 11 april jl. heeft Tugra Zorg & Welzijn, Bureau Jeugdzorg uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd voor Turkse moeders in Doesburg.

Mevrouw Züleyha Sahin, medewerker bij Bureau Jeugdzorg, heeft verteld over de diensten en werkwijze van deze organisatie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere vrijwillige hulpverlening en de stappen die genomen worden na het ontvangen van een melding.

De opkomst was groot en er werden door de moeders veel vragen gesteld. Zelfs zo veel, dat er een verzoek ligt voor een vervolg bijeenkomst!

Wordt vervolgd……