24 april 2014 – Bijna 70 vertegenwoordigers van de leden van BTN waren aanwezig om kennis te nemen van vier heel verschillende presentaties. De VWS-programmamanager HLZ zette de aanspraak wijkverpleging en de bekostiging uiteen. Na 2015 hoopt men over te gaan op een nieuw bekostigingsmodel. 2015 geldt als overgangsjaar, met ruimte voor differentiatie (lees: groei) tussen aanbieders. Voor de aanspraak wijkverpleging is een geneeskundige of verpleegkundige diagnose nodig. Die laatste kan door elke verpleegkundige gesteld worden met niveau 5. De omschrijving “… zoals verpleegkundigen die plegen te bieden” omvat ook het werk van verzorgenden.

Declaratiestandaarden stonden centraal in het verhaal van dhr. Rijsdijk (Zorginstituut Nederland). De standaard AW319/320 blijft in zowel Wlz, Wmo als Zvw gehandhaafd; wel zullen de invulinstructies veranderen. Of er per verpleegkundige een AGB-code moet komen, is nog onduidelijk. Per 1 juli gaan de cliƫntgegevens over naar de nieuwe uitvoerders; er wordt bekeken of de aanbieders die info ook kunnen krijgen, evenals de info die in augustus vanuit het CAK verstuurd gaat worden aan de burgers over hun concrete situatie.

De NZa-directeur toezicht en handhaving ging in op de resultaten van fraudeonderzoek en van binnengekomen meldingen. Fraude komt voor, maar de feiten zijn veel genuanceerder dan in de media wordt voorgesteld. Uitgangspunt voor de NZa is wat rechtmatig gedeclareerd mag worden (Wmg, art. 35) en art. 12, lid 7, van de Algemene leveringsvoorwaarden een termijn staat voor het afbestellen van zorg (48 uur) en het in rekening brengen van de aantoonbaar gemaakte kosten.