Deze week wordt er extra aandacht geschonken aan kindermishandeling door ‘De week van de kindermishandeling’. Het thema van dit jaar is ‘leren van elkaar’.

Wij krijgen regelmatig casussen binnen waar kindermishandeling heeft plaatsgevonden, of misschien nog wel plaatsvindt. Wat we vaak zien is dat de kinderen loyaal blijven naar de ouders. Dat maakt het vaak ook zo moeilijk om kindermishandeling te signaleren en er als hulpverleners daadwerkelijk iets aan te doen. Maar laten we als hulpverleners letten op de signalen van Kindermishandeling. Het onderbuikgevoel speelt hier een belangrijke rol in. Bevraag jezelf waar dit onderbuikgevoel vandaan komt en bespreek dit met je collega’s.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld is er één te veel.

Laten we als hulpverleners ons uiterste best doen om kindermishandeling te signaleren en tegen te gaan.