18 februari 2014 – Tugra Zorg & Welzijn heeft op verzoek van Turkse moeders een bijeenkomst georganiseerd omtrent pleeggezinnen. Lindenhout was hiervoor uitgenodigd, hierbij onze dank! Dit was georganiseerd om Turkse pleeggezinnen te trekken. Er was veel belangstelling van o.a. de Turkse vrouwen en zelfs 5 inschrijvingen om pleeggezin te worden.

Wordt vervolgd…..

Bijeenkomst omtrent pleeggezinnen