U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

Stop kindermishandeling nu

Deze week wordt er extra aandacht geschonken aan kindermishandeling door ‘De week van de kindermishandeling’. Het thema van dit jaar is ‘leren van elkaar’.

Wij krijgen regelmatig casussen binnen waar kindermishandeling heeft plaatsgevonden, of misschien nog wel plaatsvindt. Wat we vaak zien is dat de kinderen loyaal blijven naar de ouders. Dat maakt het vaak ook zo moeilijk om kindermishandeling te signaleren en er als hulpverleners daadwerkelijk iets aan te doen. Maar laten we als hulpverleners letten op de signalen van Kindermishandeling. Het onderbuikgevoel speelt hier een belangrijke rol in. Bevraag jezelf waar dit onderbuikgevoel vandaan komt en bespreek dit met je collega’s.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld is er één te veel.

Laten we als hulpverleners ons uiterste best doen om kindermishandeling te signaleren en tegen te gaan.

Door |november 17th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Stop kindermishandeling nu

Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

23 december 2014 -In het kader van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de medewerkers van Tugra Zorg & Welzijn afgelopen week hun jaarlijkse scholingsbijeenkomst gehad.

Zowel op maandag de 15e als op donderdag 18 december zijn er bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten zijn de meldcode en het bijbehorende beleid besproken. Aan de hand van casuïstiek hebben we gekeken naar verschillende uitingsvormen van huiselijk geweld bij ouderen en kinderen en de daarbij behorende kenmerken en risicofactoren. Verder zijn de 5 stappen bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde gekomen en zijn er tips gegeven over hoe je deze beladen onderwerpen bespreekbaar kunt maken bij je cliënt.

Voor de donderdagavond hebben we Miranda van der Steen–Blij bereid gevonden om te komen vertellen over haar werk als maatschappelijk werkster bij het AMK. Met haar levendige verhalen uit de praktijk heeft zij het onderwerp voor ons helder en ‘dichterbij’ gebracht. Zo heeft zij o.a. aangegeven wanneer het verstandig is om een melding te maken. Huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis en eerwraak zijn zeer specialistische onderwerpen binnen het huiselijk geweld die om een aparte aanpak vragen. In verband met de veiligheid van de cliënte is het niet raadzaam om zonder overleg met een specialist op dit gebied in gesprek te gaan met cliënte en familie.

Hierbij onze dank aan Miranda voor haar bijdrage, tot de volgende keer.

Tugra Zorg & Welzijn

Door |december 23rd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling