U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

Als het gaat om Veiligheid

Mijn cliënt Halouma is een alleenstaande moeder met drie kinderen van 9, 11 en 20 jaar oud. Halouma is voor de tweede keer getrouwd. Echter, haar kinderen en familie weten hier niks vanaf. De oudste zoon van Halouma is er pas achter gekomen dat zijn moeder in het geheim is getrouwd en hij heeft het verteld aan de familie van moeder. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel ruzies zijn geweest met haar ouders. Met als gevolg dat ze geen contact meer heeft met haar ouders. Ook haar oudste zoon is vertrokken en gaan wonen bij zijn opa en oma. Op dit moment heeft Halouma het erg zwaar en is ze de controle kwijt over haar leven.
Centrum voor Jeugd en Gezin heeft Tugra ingeschakeld om opvoedondersteuning te geven aan Halouma en haar nog drie thuiswonende kinderen. Halouma heeft ook hulp nodig bij praktische zaken, zodat er meer rust wordt gecreëerd en ze meer aandacht aan haar kinderen kan besteden. Er zijn meerdere instanties betrokken bij dit multi probleem gezin.

Een tijdje terug gaf Halouma aan dat haar oudste zoon weer thuis kwam wonen. De eerste twee weken verliep dit goed. Echter, na die twee weken ontstonden er discussies tussen Halouma en haar zoon en begon haar zoon zich steeds meer te bemoeien met de keuzes die ze maakt. Ik heb veel met Halouma hierover gesproken en aangegeven dat ze duidelijke grenzen moet stellen in wat oké is en wat te ver gaat. En dat het duidelijk is dat Halouma de regie heeft in huis.

Vorige week kwam ik weer bij Halouma. Haar zoon vertelde me dat hij voorbehoedsmiddelen in de auto van moeder heeft gevonden. Halouma vertelde dat haar zoon naar chanteerde om deze informatie te […]

Door |mei 20th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Als het gaat om Veiligheid

Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

23 december 2014 -In het kader van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de medewerkers van Tugra Zorg & Welzijn afgelopen week hun jaarlijkse scholingsbijeenkomst gehad.

Zowel op maandag de 15e als op donderdag 18 december zijn er bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten zijn de meldcode en het bijbehorende beleid besproken. Aan de hand van casuïstiek hebben we gekeken naar verschillende uitingsvormen van huiselijk geweld bij ouderen en kinderen en de daarbij behorende kenmerken en risicofactoren. Verder zijn de 5 stappen bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde gekomen en zijn er tips gegeven over hoe je deze beladen onderwerpen bespreekbaar kunt maken bij je cliënt.

Voor de donderdagavond hebben we Miranda van der Steen–Blij bereid gevonden om te komen vertellen over haar werk als maatschappelijk werkster bij het AMK. Met haar levendige verhalen uit de praktijk heeft zij het onderwerp voor ons helder en ‘dichterbij’ gebracht. Zo heeft zij o.a. aangegeven wanneer het verstandig is om een melding te maken. Huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis en eerwraak zijn zeer specialistische onderwerpen binnen het huiselijk geweld die om een aparte aanpak vragen. In verband met de veiligheid van de cliënte is het niet raadzaam om zonder overleg met een specialist op dit gebied in gesprek te gaan met cliënte en familie.

Hierbij onze dank aan Miranda voor haar bijdrage, tot de volgende keer.

Tugra Zorg & Welzijn

Door |december 23rd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling