U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

23 december 2014 -In het kader van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de medewerkers van Tugra Zorg & Welzijn afgelopen week hun jaarlijkse scholingsbijeenkomst gehad.

Zowel op maandag de 15e als op donderdag 18 december zijn er bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten zijn de meldcode en het bijbehorende beleid besproken. Aan de hand van casuïstiek hebben we gekeken naar verschillende uitingsvormen van huiselijk geweld bij ouderen en kinderen en de daarbij behorende kenmerken en risicofactoren. Verder zijn de 5 stappen bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde gekomen en zijn er tips gegeven over hoe je deze beladen onderwerpen bespreekbaar kunt maken bij je cliënt.

Voor de donderdagavond hebben we Miranda van der Steen–Blij bereid gevonden om te komen vertellen over haar werk als maatschappelijk werkster bij het AMK. Met haar levendige verhalen uit de praktijk heeft zij het onderwerp voor ons helder en ‘dichterbij’ gebracht. Zo heeft zij o.a. aangegeven wanneer het verstandig is om een melding te maken. Huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis en eerwraak zijn zeer specialistische onderwerpen binnen het huiselijk geweld die om een aparte aanpak vragen. In verband met de veiligheid van de cliënte is het niet raadzaam om zonder overleg met een specialist op dit gebied in gesprek te gaan met cliënte en familie.

Hierbij onze dank aan Miranda voor haar bijdrage, tot de volgende keer.

Tugra Zorg & Welzijn

Door |december 23rd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • 2014_politie_iftar_01
  • 2014_politie_iftar_02
  • 2014_politie_iftar_03

Iftar bijeenkomst Politie Gelderland (eenheid Oost)

08 juli 2014 – Het was ons een groot genoegen, om deel genomen te hebben aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst (iftar) van de politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden, op donderdag 3 juli in het buurtcentrum Westhoffhuis te Lunteren (Gemeente Ede).

De Iftar diende om samen te zijn met mensen van verschillende achtergronden, culturen, geloofsovertuigingen en de politie. Diverse sprekers hebben een korte toespraak gehouden. Daarnaast is er ruim de mogelijkheid geweest om met elkaar kennis te maken en in dialoog te gaan.

Na de Ezan, Roeping tot het gebed door de Imam, werd er gezamenlijk een maaltijd genuttigd. Uiteraard is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende leefwijze en geloofsovertuigingen door de politie.

Hierbij willen wij de politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden bedanken voor hun inzet en gastvrijheid die wij hebben mogen ervaren op deze fijne iftar avond.

Door |juli 8th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Iftar bijeenkomst Politie Gelderland (eenheid Oost)
  • P1030902
  • P1030856
  • P1030857
  • P1030862

Informatiebijeenkomst werkwijze Bureau Jeugdzorg

11 april 2014 – Op vrijdag 11 april jl. heeft Tugra Zorg & Welzijn, Bureau Jeugdzorg uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd voor Turkse moeders in Doesburg.

Mevrouw Züleyha Sahin, medewerker bij Bureau Jeugdzorg, heeft verteld over de diensten en werkwijze van deze organisatie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere vrijwillige hulpverlening en de stappen die genomen worden na het ontvangen van een melding.

De opkomst was groot en er werden door de moeders veel vragen gesteld. Zelfs zo veel, dat er een verzoek ligt voor een vervolg bijeenkomst!

Wordt vervolgd……

Door |april 16th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst werkwijze Bureau Jeugdzorg
  • IMG-20130307-WA0025
  • IMG-20130307-WA0031
  • IMG-20130307-WA0029

Bijeenkomst pleeggezinnen

18 februari 2014 – Tugra Zorg & Welzijn heeft op verzoek van Turkse moeders een bijeenkomst georganiseerd omtrent pleeggezinnen. Lindenhout was hiervoor uitgenodigd, hierbij onze dank! Dit was georganiseerd om Turkse pleeggezinnen te trekken. Er was veel belangstelling van o.a. de Turkse vrouwen en zelfs 5 inschrijvingen om pleeggezin te worden.

Wordt vervolgd…..

Bijeenkomst omtrent pleeggezinnen

Door |februari 19th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst pleeggezinnen