Zorgdossier

Tugra Zorg & Welzijn verleent thuiszorg conform uw indicatiebesluit. We maken met u afspraken over de zorgverlening. Deze afspraken worden afgestemd op uw situatie en schriftelijk vastgelegd in uw zorgdossier. De medewerkers houden na elk zorgbezoek de voortgang bij in dit zorgdossier. Op deze manier zijn alle betrokken medewerkers op de hoogte van uw situatie. Dankzij het zorgdossier is een optimale afstemming van de zorgtaken mogelijk. Voor u biedt het een goed overzicht van de zorg die u krijgt en de gemaakte afspraken.

Contact
Voor meer informatie kunt u met ons bellen op telefoonnummer 026 750 2887.