Wijkverpleging

Wijkverpleging wordt bijvoorbeeld gegeven aan jeugd en volwassenen met een lichamelijke ziekte of beperking, en aan ouderen die door dementie steeds meer lichamelijke zorg nodig hebben.

Vormen van wijkverpleging
Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.
Onder wijkverpleging valt ook:
• Intensieve kindzorg voor kinderen zonder verstandelijke beperking.
• Palliatief terminale zorg.
• Toezicht bij thuisbeademing (in bepaalde situaties).

Andere vormen van verpleging en verzorging
• Mensen die hulp bij de persoonlijke zorg nodig hebben vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking kunnen bij de gemeente begeleiding aanvragen Wmo-ondersteuning

Intensieve verzorging en verpleging thuis
Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden.

Indicatie voor wijkverpleging
U kunt een indicatie voor wijkverpleging vragen aan de wijkverpleegkundige.

Kosten
Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.
Het is mogelijk om wijkverpleging zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )