Thuiszorg

Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Het kan gaan om verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven, en om huishoudelijke hulp.
• Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed, hulp bij het eten, verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
• Begeleiding in het dagelijks leven is hulp praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid. Bijvoorbeeld hulp om de administratie te doen of om te bepalen wanneer u wat doet op een dag.
• Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Onder welke regelingen valt thuiszorg?
Vergoedingen voor thuiszorg kunt u als volgt aanvragen:
• Huishoudelijke hulp: bij gemeente (Wmo-ondersteuning).
• Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar: bij gemeente (jeugdhulp).
• Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking: bij gemeente (Wmo-ondersteuning).
• Begeleiding in het dagelijks leven: bij gemeente (Wmo-ondersteuning).
• Verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie): wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling.

(Bron: Regelhulp Rijksoverheid )