U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

Bedrijfsuitje

22 juni 2015 – Op initiatief van een aantal medewerkers hebben woensdag 10 juni jl. een groot aantal medewerkers van Tugra samen gegeten. Hiermee werd de wens vervuld om voor de ramadan en de vakantie samen nog iets te doen.

De sfeer was ontspannen en gezellig. Als teambuildingsactiviteit heeft iedere medewerker drie eigenschappen van een collega opgeschreven, behulpzaam was het woord dat hierbij het meest is genoemd! Dat is kenmerkend voor Tugra; “één voor allen en allen voor één”. Deze betrokkenheid geldt zowel voor de medewerkers onderling als onze attitude naar onze zorgvragers!

Het was een geslaagde avond, die de onderlinge band heeft versterkt, zeker voor herhaling vatbaar!

Door |juni 22nd, 2015|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsuitje

Arabische les voor vrouwen in het Bruishuis

23 februari 2015 – Sinds kort is het mogelijk om in het Bruishuis Arabische les te volgen voor beginners. Dit initiatief is ontstaan vanuit de vraag van enkele buurtgenoten. Tugra Zorg & Welzijn heeft haar kantoor op de zesde etage voor deze lessen ter beschikking gesteld op de maandagochtend. De gratis lessen vinden plaats op maandag van 9:00 tot 12:00 uur (Akkerwindestraat 1-605).

Heeft u altijd al Arabisch willen leren maar is het er nooit van gekomen? Of lijkt u dit een geschikte manier om gelijkgestemden te ontmoeten en zo uw sociale netwerk te vergroten? Kom dan gerust eens langs voor meer informatie en voor een eerste kennismaking bij een kopje nana (mint) thee.

Tot maandag!

Tugra Zorg & Welzijn

Door |februari 23rd, 2015|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Arabische les voor vrouwen in het Bruishuis

Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

23 december 2014 -In het kader van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de medewerkers van Tugra Zorg & Welzijn afgelopen week hun jaarlijkse scholingsbijeenkomst gehad.

Zowel op maandag de 15e als op donderdag 18 december zijn er bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten zijn de meldcode en het bijbehorende beleid besproken. Aan de hand van casuïstiek hebben we gekeken naar verschillende uitingsvormen van huiselijk geweld bij ouderen en kinderen en de daarbij behorende kenmerken en risicofactoren. Verder zijn de 5 stappen bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde gekomen en zijn er tips gegeven over hoe je deze beladen onderwerpen bespreekbaar kunt maken bij je cliënt.

Voor de donderdagavond hebben we Miranda van der Steen–Blij bereid gevonden om te komen vertellen over haar werk als maatschappelijk werkster bij het AMK. Met haar levendige verhalen uit de praktijk heeft zij het onderwerp voor ons helder en ‘dichterbij’ gebracht. Zo heeft zij o.a. aangegeven wanneer het verstandig is om een melding te maken. Huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis en eerwraak zijn zeer specialistische onderwerpen binnen het huiselijk geweld die om een aparte aanpak vragen. In verband met de veiligheid van de cliënte is het niet raadzaam om zonder overleg met een specialist op dit gebied in gesprek te gaan met cliënte en familie.

Hierbij onze dank aan Miranda voor haar bijdrage, tot de volgende keer.

Tugra Zorg & Welzijn

Door |december 23rd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • rolstoel-camera

Casus uit de praktijk: ‘Aangepaste woonomgeving’

07 November 2014 – Mijn moeder is pas 58 jaar als ze door een CVA (Cerebro Vasculair Accident, ook wel beroerte genoemd) wordt getroffen. Bij een CVA gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen waardoor een gedeelte van de hersenen afsterft. Mijn moeder raakt aan haar rechterkant volledig verlamd en is niet meer in staat voor zichzelf te zorgen. Ze wordt opgenomen in een verpleeghuis. Het personeel in het verpleeghuis is vriendelijk en behulpzaam maar toch is mijn moeder daar erg ongelukkig en eenzaam. Er is niemand met wie ze in haar moedertaal kan praten en ook Turkse televisiezenders zijn er niet te ontvangen.
Na 4 jaar vragen wij Tugra Zorg & Welzijn of zij misschien iets voor onze moeder kunnen betekenen. Vanaf dat moment treedt Tugra Zorg & Welzijn op als bemiddelaar naar de gemeente, woningstichtingen, zorgverzekeraar, zorgorganisaties en het zorgkantoor.

De eerste stap is het organiseren van een aangepaste woonomgeving, mijn moeder is nu immers rolstoel gebonden. Er worden meerdere trajecten uitgezet. De eerste twee gaan na een eerste toezegging van andere zorginstellingen op het laatste moment toch niet door. Maar bij de derde poging die Tugra Zorg & Welzijn inzet is het raak, in juli 2013 verhuizen mijn ouders naar een aangepaste woning, een Rowo-woning. Deze woning is gelijkvloers en heeft brede deuren en (door)gangen zodat mijn moeder makkelijk in alle vertrekken van het huis kan komen met hulp van de zorgverleners.

Ik ben heel erg tevreden met de manier waarop Tugra Zorg & Welzijn zich voor onze moeder heeft ingezet. Alle aanvragen voor woningen en woonvoorzieningen (WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben zij voor ons gedaan. Zo is er een ergotherapeut ingeschakeld die heeft meegekeken naar de aanpassingen die verder nog […]

Door |november 7th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Casus uit de praktijk: ‘Aangepaste woonomgeving’
 • 20140926_144936
 • 20140926_112126
 • 20140926_114936
 • 20140926_120652

Conferentie Jeugdzorg en diversiteit

03 oktober 2014 – Vrijdag 26 september is Tugra Zorg & Welzijn aanwezig geweest bij de conferentie ‘Jeugdzorg en diversiteit’, georganiseerd door Adam zorg in Rotterdam.

De heer Akbulut, voorzitter van Adam zorg, opende de dag en benoemde onder andere dat er momenteel te weinig allochtone pleeggezinnen zijn. Verder wees hij ons op het belangrijkste uitgangspunt in de Jeugzorg; het kind. Het kind hoort altijd het vertrekpunt te zijn. Het kind, zijn wensen en behoeftes, dienen begrepen te worden.

Ook in de toespraak van de heer Oral, Turkse Consul Generaal van Rotterdam, nam het woord begrip een centrale rol in. Door een tekort aan kennis ontstaat er onvoldoende begrip wat kan resulteren in het mislukken van de zorgverlening. Dit tekort aan kennis geldt zowel voor de Nederlandse organisaties en zorgprofessionals die te weinig van interculturele verschillen afweten als voor mensen met een andere culturele afkomst zelf. Ook bij laatstgenoemde groep zijn veel vooroordelen aanwezig over hoe het systeem werkt in Nederland. De Consul ziet dat er door een gebrek aan kennis en daardoor een te kort aan communicatie, de ‘verkeerde’ conclusies getrokken worden. Zo worden bijvoorbeeld gangbare uitdrukkingen letterlijk vertaald en hierdoor verkeerd geïnterpreteerd.

Om succesvol samen te kunnen werken is vertrouwen nodig en daar ontbreekt het op dit moment nog aan. Nederlandse organisaties hebben bij de allochtone Nederlanders vaak een imago probleem, dit dient verholpen te worden. We moeten blij zijn dat deze organisaties er zijn. Ook in Turkije is het niet meer zo dat de problemen van een gezin binnen het gezin blijven. Pleegzorg bestaat daar ook.

Over de aankomende veranderingen binnen de Jeugdzorg en hoe zijn organisatie hier mee omgaat, vertelde de heer Spierings, directeur Flexus Jeugdplein Rotterdam. Hij gaf aan dat er […]

Door |oktober 3rd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Conferentie Jeugdzorg en diversiteit
 • 20140920_153524
 • 20140920_174624
 • 20140920_174720
 • 20140921_164511

Buurtfeest Lale

01 oktober 2014 – In het weekend van 20 en 21 september was Tugra Zorg & Welzijn present bij het buurfeest van Stichting Lale in Arnhem-Zuid. Ook deze keer hadden wij onze bloeddrukmeter bij ons en heeft onze doktersassistent mevrouw Aydin bij een flink aantal mensen met een vingerprikje hun glucosewaarde gemeten. Al met al weer 2 geslaagde dagen. Stichting Lale bedankt voor de organisatie en volgend jaar zijn we er weer bij!

Door |oktober 1st, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Buurtfeest Lale
 • fiets
 • 4fietsen

4 nieuwe dienstfietsen

15 september 2014 – Tugra Zorg & Welzijn neemt vier dienstfietsen in gebruik. De medewerkers maken sindskort gebruik van vier nieuwe dienstfietsen.

Een gezonde, snelle en milieuvriendelijke manier om hun cliënten in Arnhem en omgeving te bezoeken. Vanaf nu pakt Tugra Zorg & Welzijn regelmatig de fiets om van cliënt naar cliënt te gaan. Op deze manier kunnen zij op een snelle, goedkope en gezonde manier hun huisbezoeken afleggen. De fietsen zijn uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van Tugra Zorg & Welzijn en is zo heel herkenbaar in de wijk.

Door |september 15th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor 4 nieuwe dienstfietsen
 • 20140717_201946
 • 20140717_205544(0)
 • 20140717_210756
 • 20140717_221340

Diversiteit in de zorg – Iftar avond De Gelderhorst en Samenstede

22 juli 2014 – Met enthousiasme hebben wij deelgenomen aan een zeer inspirerende netwerkbijeenkomst (iftar) van Samenstede op donderdag 17 juli in het gebouw van De Gelderhorst met als thema “Diversiteit in de zorg”.

Het doel van dit samen zijn was het kweken van wederzijds begrip voor elkaars (a)religieuze achtergrond door op een ongedwongen wijze contact met elkaar te hebben. De stichting Samenstede en De Gelderhorst hebben de viering georganiseerd. Op de betreffende avond waren de burgemeester en de wethouders, fractievoorzitters / fractie volgers van de politieke partijen, politie en andere zorg en welzijn organisaties aanwezig.

Wij willen hierbij Samenstede en De Gelderhorst bedanken voor hun inzet en gastvrijheid die wij hebben mogen ervaren op deze fijne en inspirerende iftar avond.

Tugra Zorg & Welzijn

Door |juli 22nd, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Diversiteit in de zorg – Iftar avond De Gelderhorst en Samenstede
 • 2014_politie_iftar_01
 • 2014_politie_iftar_02
 • 2014_politie_iftar_03

Iftar bijeenkomst Politie Gelderland (eenheid Oost)

08 juli 2014 – Het was ons een groot genoegen, om deel genomen te hebben aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst (iftar) van de politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden, op donderdag 3 juli in het buurtcentrum Westhoffhuis te Lunteren (Gemeente Ede).

De Iftar diende om samen te zijn met mensen van verschillende achtergronden, culturen, geloofsovertuigingen en de politie. Diverse sprekers hebben een korte toespraak gehouden. Daarnaast is er ruim de mogelijkheid geweest om met elkaar kennis te maken en in dialoog te gaan.

Na de Ezan, Roeping tot het gebed door de Imam, werd er gezamenlijk een maaltijd genuttigd. Uiteraard is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende leefwijze en geloofsovertuigingen door de politie.

Hierbij willen wij de politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden bedanken voor hun inzet en gastvrijheid die wij hebben mogen ervaren op deze fijne iftar avond.

Door |juli 8th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Iftar bijeenkomst Politie Gelderland (eenheid Oost)
 • 07
 • P1040132
 • P1040137
 • P1040143

​Het Turkse Festival te Arnhem (Presikhaaf)

16 juni 2014 – Op 6, 7, 8 en 9 juni was Tugra Zorg & Welzijn met een informatiestand aanwezig op het Turkse Festival te Arnhem georganiseerd door stichting Hoca Ahmed Yesevi.

Het waren vier zonnige, maar ook regenachtige, druk bezochte dagen. Er was wederom veel belangstelling voor onze stand en de informatie die wij met de belangstellenden deelden. Wederom konden bezoekers door onze ​hulpverlener de bloeddruk en glucose laten op​meten. Zoals op de foto’s onderaan de pagina te zien is, was hier weer veel vraag naar.

Aan de stand hebben wij, zoals de vorige keer veel praktische en administratieve vragen gesteld gekregen, zoals het invullen van formulieren, belasting aangiften,​ schuldhulpverlening, ​CIZ aanvragen en woonvoorzieningen. Voor specifieke vragen die niet ter plekke behandeld konden worden zijn door medewerkers van Tugra Zorg & Welzijn vervolg afspraken gemaakt. In deze gesprekken zullen wij de hulpvraag verder onderzoeken en bekijken welke oplossing wij hiervoor kunnen bieden.

​Ook zijn​ wij​ bezocht door con-collega’s ​die ideeën ​wilden ​op​ doen en uit wisselen​ die zij in de toekomst wellicht ook willen realiseren voor hun eigen stand. Zij gaven aan dat z​ij geïnspireerd ​waren van onze aanpak en werkwijze. ​Onze con-collega’s waren onder de indruk en zodanig enthousiast hierover dat zij zelfs mee wilden doen. Hier zijn wij als Tugra Zorg & Welzijn team uiteraard zeer trots op.

Onder de bezoekers van onze stand zijn wederom drie mooie en nuttige prijzen verloot. Gökhan Tekin heeft aan het eind van de vierde dag de trekking gedaan en aan de aanwezige winnaars de prijzen uitgereikt. De winnaars zijn: […]

Door |juni 16th, 2014|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor ​Het Turkse Festival te Arnhem (Presikhaaf)