U kunt ons bellen op nr: 026 7502887|info@tugrazorg.nl

1e Lustrum Omgangshuis van Tugra in Arnhem

Vandaag bestaat ons eerste Omgangshuis van Tugra in Arnhem precies 5 jaar! Wat gaat de tijd snel. En wat zijn we dankbaar dat we veel gezinnen hebben begeleid naar het zelfstandig vormgeven van de omgang. De blije gezichten van kinderen die hun papa of mama na een tijd weer kunnen zien is GOUD waard. Daar doen we het voor, in het belang van het kind.

Door |november 5th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor 1e Lustrum Omgangshuis van Tugra in Arnhem

Tugra Zorg & Welzijn heeft goed nieuws!

Op 1 oktober hebben wij ons 3e Omgangshuis geopend in Utrecht aan de Kaap Hoorndreef 66.  Wij zijn ontzettend trots dat we nu ook in Utrecht veel gescheiden ouders en hun kinderen verder kunnen helpen. Het is zo belangrijk dat kinderen beide ouders blijven zien wanneer hun papa en mama zijn gescheiden. Daar helpen wij u graag bij. Naast omgangsbegeleiding bieden wij ook ambulante hulpverlening aan gezinnen en persoonlijke begeleiding. Heeft u vragen of interesse? U kunt ons altijd vrijblijvend bellen op het telefoonnummer (030) 207 26 69 of mailen naar info@tugrazorg.nl

 

 

 

Door |oktober 21st, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Tugra Zorg & Welzijn heeft goed nieuws!

Ouderschap na scheiding

We kregen een bericht van een vader. Hij heeft omgang met zijn dochtertje Anna (8 jaar), maar merkt dat het erg lastig is om stappen te zetten met de moeder van zijn dochtertje. We weten dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Maar we willen toch laten zien waar een ouder zoal tegen aan loopt.

Deze ouders hebben bij ons begeleiding gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het belang van Anna. Toen de casus bij ons binnen kwam was het duidelijk dat Anna in een loyaliteitsconflict zit en echt tussen haar ouders in staat.

Wat inmiddels al is ingezet:
– een groepsapp (allereerst met begeleiding erbij), waarin ouders een overdracht kunnen schrijven of bijzonderheden naar elkaar kunnen sturen omtrent Anna.
– speltherapie voor Anna om haar te helpen uiting te geven aan haar gedachtes en gevoelens (dit heeft de verwijzer al ingezet voordat de casus bij ons kwam).

In gesprekken met moeder kwam naar boven dat zij vindt dat Anna zelf kan aangeven wanneer ze een uitbreiding van de omgang wil. Vader geeft aan dat hij dit erg lastig vindt. Naar zijn mening is het niet goed om deze verantwoordelijkheid meer te leggen bij een kind van 8 jaar oud. Hij vindt dat ze als ouders hierover moeten beslissen en ervoor moeten zorgen dat er structuur en regelmaat is voor Anna. Hij wil Anna niet het gevoel geven dat ze moet kiezen tussen haar ouders. Moeder geeft aan dat Anna vaak geen zin heeft om naar vader te gaan.

Moeder geeft in gesprek aan dat vader niet communiceert over regels voor Anna wat ze wel en niet mag. Vader geeft aan dat er op dit moment inderdaad geen duidelijke afspraken zijn. En dat hij hierin […]

Door |oktober 16th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Ouderschap na scheiding

Echtscheidingscongres 2020

Afgelopen woensdag 23 september was het Echtscheidingscongres dat plaatsvond in Burgers’ Zoo.

Wat een inspirerende dag en wat waardevol om (weer) met zoveel betrokkenen bezig te zijn met het thema echtscheiding.

Hulpverleners die betrokken zijn bij (vecht) scheidingen weten dat het ingewikkeld is om een goede manier van hulpverlenen te vinden die werkt bij de ex-partners en ook zeker bij de kinderen. Het systeem is uit elkaar gevallen wat vaak ruzie, verdriet, verlies en onzekerheid met zich meebrengt. Juist omdat het zo moeilijk is om hier een weg in te vinden is het belangrijk dat de hulpverlening hier goed op aansluit. En is het belangrijk dat alle betrokken partijen (rechters, advocaten, hulpverleners en het sociale netwerk) zoveel als mogelijk met elkaar samenwerken om een gezamenlijk plan te volgen.Wat is het goed om te horen dat er vanuit ‘Scheiden zonder schade’ wordt onderzocht wat nu daadwerkelijk werkt. Scheiden zonder schade is bijna onmogelijk, maar het is een mooi streven.

Twee belangrijke speerpunten zijn het voorkomen van een juridische strijd en het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermoeden van de ex-partners en het sociale netwerk.

Wat ook een belangrijk punt was waar naar gestreefd wordt is dat er wordt gekeken naar een steunfiguur voor het kind. Een persoon (opa, oma, vriend etc.) met wie hij/zij kan praten over hoe het gaat en dat er gesproken wordt over wat er allemaal gaande is. Het is zo belangrijk dat de kinderen worden gezien en gehoord. Vaak worden de kinderen onder andere de dupe van de scheiding tussen ouders. En verandert enorm veel in hun leven en ‘dienen zij zich aan te passen’. En daar heeft een kind hulp bij nodig.

Laten we als hulpverleners een team zijn rondom het gezin […]

Door |oktober 12th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheidingscongres 2020

De week van de opvoeding

Deze week staat in het teken van De Week van de Opvoeding. Het thema dat hieraan gekoppeld is luidt; Staan en opvallen. Aandacht voor opvoeden en ouderschap verdient in deze tijd nóg meer aandacht dan normaal.

In de eerste plaats lijkt het misschien dat jij en je (eventuele) partner verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van je kinderen. En natuurlijk heb je als ouders hiervoor de grootste verantwoordelijkheid. Maar helemaal alleen sta je er niet voor. Denk aan opa en oma die wel eens oppassen, of die vriendin met wie je zo fijn kan praten over wat er wel of niet goed gaat, of je zus aan wie je regelmatig tips vraagt als je het even niet meer weet. Maar denk ook aan de kinderopvang, de school  en ouders van klasgenoten. Dit worden ook wel de gezamenlijke verantwoordelijkheden van medeopvoeders in de opvoeding genoemd. Het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) geeft aan dat wanneer hier meer op wordt ingezet , de kans groter is dat kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen, het functioneren binnen het gezin versterkt wordt en eenvoudige (opvoed)vragen minder snel richting hulpverlening gaan, omdat binnen het netwerk antwoord gevonden kan worden.

Ik denkt dat het voor veel mensen herkenbaar is dat het eigenlijk heel fijn is wanneer iemand begrijpt wat je bedoelt. Dat het zo vermoeiend is dat je kind de hele dag ‘Nee zegt of dat je dochtertje weer schreeuwend op de grond ging liggen omdat ze iets niet kreeg wat ze graag wilde hebben. Het gevoel dat je hebt op die momenten is vaak heel herkenbaar voor anderen met kinderen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer ouders zich gesteund voelen, bijdraagt aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen, doordat ouders meer aan kunnen […]

Door |oktober 12th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor De week van de opvoeding

Tugra Zorg & Welzijn bestaat twaalf jaar!

Waar droom je van? Wat wil je bereiken? Wat raakt je? Waar wil je voor strijden? Wat geeft voldoening? Wat maakt je dankbaar? Wat geeft je kracht? Wie wil je helpen? Wat is je missie?

Als oprichtster van Tugra Zorg & Welzijn weet ik precies waarvoor wij staan: wij bieden kinderen, gezinnen en individuen de zorg die ze nodig hebben en begeleiden hen naar een betere toekomst. Dit doen we op een warme, respectvolle, professionele en toegewijde manier, met aandacht voor veiligheid en harmonie. Welke obstakels we ook tegenkomen op ons pad, we zetten altijd door. Die mentaliteit brengt ons ver. Vandaag – 1 september 2020 – bestaan we alweer twaalf jaar. In het belang van onze cliënt.

Twaalf mijlpalen
Het cijfer twaalf staat voor perfectie, voor volmaaktheid. En zo voelen de afgelopen twaalf jaar van Tugra Zorg & Welzijn dan ook voor mij. Van betekenis zijn voor een ander, iemand verder helpen, is het mooiste en dus meest perfecte wat je kan doen. Het was niet altijd makkelijk, vaak hadden we tegenwind, maar dat weerhield ons er niet van om door te zetten en positief te blijven. En kijk waar we nu staan: twaalf jaar én (bijna) twaalf mijlpalen verder.

Tugra Zorg & Welzijn bestaat twaalf jaar. Een mooi moment om onze twaalf mijlpalen – de twaalf meest ‘perfecte’ Tugra-momenten – met je te delen:

De start van Tugra Thuiszorg (2008)
De opening van ons kantoor in het Bruishuis in Arnhem (2010)
De nieuwe dienst ‘omgangsbegeleiding’ in ons pakket (2013), met hulp van mijn lieve broer Mesut Kumas, een van de belangrijkste personen in mijn leven
De overstap van Tugra Thuiszorg naar Tugra Zorg & Welzijn (2013)
De opening van het Omgangshuis van Tugra in Arnhem: het eerste omgangshuis in Arnhem (2015)
De […]

Door |september 1st, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Tugra Zorg & Welzijn bestaat twaalf jaar!

Schip-Aanpak bij Tugra

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verlies aspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor:
Samenkomen, Conflict-en Verlies Verheldering, Helpen horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend zijn dat, Bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou […]

Door |juli 1st, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Schip-Aanpak bij Tugra

Een ode aan alle ouders, pleegouders, bonusouders

Beste ouders, jullie verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

De afgelopen twee maanden waren voor een ieder van ons anders dan we gewend zijn. En ook de komende tijd zal toch anders verlopen dan een jaar geleden. Er zullen ouders zijn die de afgelopen tijd juist als heel prettig hebben ervaren. Meer quality time als gezin, alles op een wat rustiger tempo aanpakken, minder moeten, even geen kinderen brengen en halen naar sport/school/vriendjes.. Maar het heeft van veel ouders ook een hoop energie en geduld gevraagd. Thuiswerken en ondertussen je kind helpen met zijn huiswerk, ’s avonds overwerken omdat je je werk gewoonweg niet af krijgt, geen opa of oma die er even op uit gaat met de kinderen en geen inspiratie meer voor activiteiten die je met je kinderen kan doen.

Ik wil ook graag een ode brengen aan alle gescheiden ouders. Er zijn vaders en moeders die hun kind(eren) wegens gezondheidsredenen lange tijd niet fysiek hebben gezien. Het enige wat ze konden doen was videobellen met hun kind(eren). Wat moet dit soms zwaar zijn geweest. Juist in deze tijd wilde je jouw kind een knuffel kunnen geven. Voor sommige gescheiden ouders is communiceren met elkaar lastig. Juist op het gebied van communicatie werd er vaak meer van de ouders verwacht. Wat knap dat jullie hier je best voor hebben gedaan. Ook al ging het misschien niet altijd goed. Jullie hebben je best gedaan, in het belang van jullie kinderen.

Van ouders wordt verwacht dat ze octopussen zijn. Een ouder zijn die met kennis van zaken zowel psycholoog, orthopedagoog, entertainer, leerkracht, huishoudhulp, kok en een baken van troost zijn in deze dagen. Het is misschien ‘normaal’ geworden dat je als ouders zoveel moet […]

Door |mei 25th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Een ode aan alle ouders, pleegouders, bonusouders

Als het gaat om Veiligheid

Mijn cliënt Halouma is een alleenstaande moeder met drie kinderen van 9, 11 en 20 jaar oud. Halouma is voor de tweede keer getrouwd. Echter, haar kinderen en familie weten hier niks vanaf. De oudste zoon van Halouma is er pas achter gekomen dat zijn moeder in het geheim is getrouwd en hij heeft het verteld aan de familie van moeder. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel ruzies zijn geweest met haar ouders. Met als gevolg dat ze geen contact meer heeft met haar ouders. Ook haar oudste zoon is vertrokken en gaan wonen bij zijn opa en oma. Op dit moment heeft Halouma het erg zwaar en is ze de controle kwijt over haar leven.
Centrum voor Jeugd en Gezin heeft Tugra ingeschakeld om opvoedondersteuning te geven aan Halouma en haar nog drie thuiswonende kinderen. Halouma heeft ook hulp nodig bij praktische zaken, zodat er meer rust wordt gecreëerd en ze meer aandacht aan haar kinderen kan besteden. Er zijn meerdere instanties betrokken bij dit multi probleem gezin.

Een tijdje terug gaf Halouma aan dat haar oudste zoon weer thuis kwam wonen. De eerste twee weken verliep dit goed. Echter, na die twee weken ontstonden er discussies tussen Halouma en haar zoon en begon haar zoon zich steeds meer te bemoeien met de keuzes die ze maakt. Ik heb veel met Halouma hierover gesproken en aangegeven dat ze duidelijke grenzen moet stellen in wat oké is en wat te ver gaat. En dat het duidelijk is dat Halouma de regie heeft in huis.

Vorige week kwam ik weer bij Halouma. Haar zoon vertelde me dat hij voorbehoedsmiddelen in de auto van moeder heeft gevonden. Halouma vertelde dat haar zoon naar chanteerde om deze informatie te […]

Door |mei 20th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Als het gaat om Veiligheid
  • Permalink Gallery

    Haar weg vind je op geen enkele kaart, maar toont zich in de moed van elke stap…

Haar weg vind je op geen enkele kaart, maar toont zich in de moed van elke stap…

De omgang is voor veel kinderen een fijne tijd waarin het kind de uitwonende ouder kan zien, spreken, spelen en eventueel knuffelen. Tot mijn spijt wordt dit niet door ieder kind zo ervaren.

De eerste keer dat ik mee keek met het begeleiden van een omgang werd dat duidelijk. Ik ging samen met een collega Saar (5 jaar) ophalen. Haar vader zat vol vreugde boven op haar te wachten. Hij had de omgang goed voorbereid door eten, drinken en speelgoed mee te nemen. Saar voelde zich niet blij. Ze stond bij haar moeder en wilde absoluut niet mee naar boven.  Ze zei dat ze haar vader niet wilde zien en bleef bij haar moeder staan. Mijn collega en moeder praatten rustig met Saar. Moeder vertelde Saar dat dat ze het vast leuk zou vinden om haar vader te zien. Deze uitspraak was een mooie stap van moeder. Ze heeft het tot nu toe lastig gevonden om positief over vader te praten. Na een paar minuten gaf Saar aan dat ze naar vader wilde gaan. Eenmaal boven aangekomen merkte vader al gauw dat zijn dochter niet zo blij leek om hem weer te zien. Vader vroeg hoe het ging op school en hoe het met haar gaat, maar Saar bleef bij de begeleider zitten en reageerde niet op zijn vragen.

Een scheiding brengt veel leed met zich mee. Zowel bij het kind/de kinderen als bij de ouders. Tugra legt de focus op het kind, want als jouw ouders uit elkaar gaan verandert er zo veel. In dit gescheiden gezin woont papa ergens anders. Vooral de eerste keren dat kind(eren) de andere ouder weer zien kan spannend en een beetje onwennig zijn. Want zal papa er nog zo […]

Door |mei 14th, 2020|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Haar weg vind je op geen enkele kaart, maar toont zich in de moed van elke stap…